Nærstående til et familiemedlem som på grunn av demens eller annen skade eller sykdom ikke kan ta vare på økonomien sin kan gjøre vanlige dagligdagse økonomiske gjøremål på vegne av familiemedlemmet. Handlinger som kan gjøres innenfor ordningen er særlig betaling av regninger, å kjøpe erstatning for eiendeler som blir ødelagt eller utbrukt, betaling av skatter, å gi vanlige gaver av mindre størrelse  ved bursdager, jul og liknende og dekning av vanlig forbruk. Hvis det skal gjøres større disposisjoner må det vanligvis opprettes vergemål. Det samme gjelder hvis familiemedlemmet trenger hjelp til ting som ikke handler om økonomi.

Retten følger direkte av loven, og den nærstående trenger ingen fullmakt fra familiemedlemmet for å handle for personen. Representasjonsretten gjelder  i første rekke ektefelle eller samboer, deretter barna og barnebarna.

Copyright © 2023 Egen Fremtid AS