Fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til selv å bestemme over egen fremtid

  • En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv.
  • En fremtidsfullmakt er litt som et testament og sier noe om hvordan du ønsker at dine interesser skal ivaretas dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv. Ved å nedfelle dine ønsker for fremtiden om hvem som skal hjelpe til med hva, kan du sikre at din vilje og dine ønsker blir gjennomført selv om du på et senere tidspunkt i livet for eksempel skulle bli dement.
  • Fremtidsfullmakt er altså et alternativ til vergemål. Det gir en mulighet til å selv ta kontroll over egne forhold i en potensiell fremtid der en selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser.
  • Du kan ivareta dine interesser ved å opprette en fremtidsfullmakt.
  • Du bør ha fremtidsfullmakt for å bestemme over eget liv ved alderdom eller alvorlig sykdom?
Fremtidsfullmakt
Lager du en fremtidsfullmakt, har du kontroll over hva som skal skje med dine verdier dersom du selv blir dement eller på annet vis blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser.

Hva skjer når du ikke lenger kan ta avgjørelser på egne vegne?
Før 2013 ville svaret på spørsmålet ha vært opprettelse av vergemål. Ny vergemålslov åpner imidlertid for et privat alternativ til vergemål  opprettelse av fremtidsfullmakt. Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan man, dersom man ønsker det, unngå at Statsforvalteren oppnevner verge.

Vi har alle et ønske om selvbestemmelse. Vi ønsker i størst mulig grad kunne ta beslutninger og legge føringer for eget liv.

Så lenge man er frisk og oppegående vil man kunne ta alle avgjørelser selv. Dersom man på grunn av sinnslidelse, demenssykdom eller alvorlig svekket helbred blir ute av stand til å ta informerte og overveide valg vil man imidlertid ha behov for hjelp til å ivareta egne interesser.

Vanlige fullmakter faller bort, og vergemål har tidligere vært nødvendig for å kunne handle på vedkommendes vegne. Et typisk eksempel på et behov som kan oppstå er behovet for å selge tidligere bolig når en person får fast plass på sykehjem.

Opprett fremtidsfullmakt

Ved å opprette en fremtidsfullmakt får du anledning til å bestemme over eget liv også etter at du er ute av stand til å håndtere dette selv på grunn av din helsesituasjon. Du kan selv bestemme hvem du ønsker at skal ivareta dine interesser i fremtiden.

Du må ha minst en fullmektig

Det kan være at du har særlig tillit til én person eller flere. Du kan også bestemme om du ønsker at en annen person skal tre inn som ny fullmektig dersom den første blir forhindret. På den måten kan du sikre at en person du har tillit til, og som kjenner dine behov og ønsker, kan ivareta deg i fremtiden. Det kan være lurt å forsikre seg om at personen(-e) du fører opp også ønsker dette vervet.

Se hva Silvilrettsforvaltningen skriver om fremtidsfullmakt her.

Vil du opprette fremtidsfullmakt?

Hvis du ønsker hjelp med å opprette en fremtidsfullmakt, ta kontakt med oss her

TA KONTROLL NÅ... Ring 22 29 20 10

Lager du en fremtidsfullmakt, har du kontroll over hva som skal skje med dine verdier dersom du selv blir dement eller på annet vis blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser

  • En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv.
  • En fremtidsfullmakt er litt som et testament og sier noe om hvordan du ønsker at dine interesser skal ivaretas dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv. Ved å nedfelle dine ønsker for fremtiden om hvem som skal hjelpe til med hva, kan du sikre at din vilje og dine ønsker blir gjennomført selv om du på et senere tidspunkt i livet for eksempel skulle bli dement.
  • Fremtidsfullmakt er altså et alternativ til vergemål. Det gir en mulighet til å selv ta kontroll over egne forhold i en potensiell fremtid der en selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser.