Våre foredraget gir en grundig innføring om de ulike aspektene knyttet til vergmål, fremtidsfullmakt og legalfullmakt. Slik kunnskap kan bidra til at du skal kunne gi gode råd til personer som er i behov av slike tjenester.

Våre foredragsholdere har mange års erfaring, høy faglig kunnskap og kompetanse om de ulike temaene.

Ring oss på telefon 22 29 20 10

Foredraget omhandler blant annet

  • Vergemål, lovgrunnlag, konsekvenser og økonomi
  • Fremtidsfullmakt
  • Legalfullmakt
  • Samtykkekompetanse
  • Stadfesting

Målgrupper er

 • Du som lurer på hva en fremtidsfullmakt er.
 • Seniorsentere
 • Eiendomsmeglere
 • Formuesforvaltere
 • Finansielle rådgivere (privatmarked)
 • Sykehjem
 • Sykepleiere
 • Kommuner
 • NAV
 • Advokater
 • Losjer
 • Pensjonist foreninger og lag
 • Informasjon til helsepersonell. Grunnleggende innføring i fremtidsfullmakter. Hvordan veilede brukere og pårørende.

Varighet for et standard kurs er ca. 2 timer.