Egen fremtid AS leverer rådgivning med fokus på privatøkonomiske og juridiske disposisjoner for det tilfelle at man ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser.

Utgangspunktet for vårt arbeid er fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten er en del av vergemålsloven av 2010.  Dette er et forholdsvis nytt område. I utgangspunktet enkelt. Det viser seg likevel å ha en kompleksitet som gjør at mange fremtidsfullmakter ikke har den gyldighet som var hensikten ved inngåelse.

Vår kompetanse omfatter:

 • Fremtidsfullmakt.
  • Hvorfor?
  • Et alternativ til vergemål.
  • Hvem kan eller bør lage fremtidsfullmakt?
  • Hva innebærer det at fremtidsfullmakt er en privat ordning?
  • Hva kan og skal fremtidsfullmakten inneholde. Hva ønsker fullmaktsgiveren å regulere for fremtidige situasjoner.
 • Hvem er aktørene som er involvert:
  • Fullmaktsgiver.
  • Fullmektig.
  • Pårørende.
  • Statens sivilrettsforvaltning.
  • NAV
  • Fylkesmennene.
  • Kartverket.
  • Banker.
  • Annen offentlig myndighet.
 • Formkravene.:
  • Krav til fullmektig.
  • Dokumentasjonskrav, herunder dokumentasjon av helsetilstand.
  • Opplysningsplikt.
  • Regnskapsplikt?
  • Krav til vitner og vitnehabilitet.
 • Strukturert prosess for:
  • innhenting av nødvendig informasjon,
  • utforming av fullmakt med tilhørende dokumentasjonskrav,
  • signering,
  • når og hvordan tas fullmakten i bruk,
  • oppbevaring,
  • evt tilbakekalling,
  • stadfestelse,
  • grenselandet mellom fremtidsfullmakt og testament/arv/skifte
 • Hva krever aktørene som skal utføre i henhold til fullmakten:
  • Bank
  • NAV
  • Kartverk
  • Offentlig myndighet

Hva får du som benytter oss til å lage fremtidsfullmakt?

 • Gjennomgang av alle relevante områder som fullmakten skal inneholde:
  • Økonomiske forhold.
  • Personlige forhold.
 • En god prosess i forhold til fullmektig(er):
  • Hva er oppgavene?
  • Har fullmektig forutsetninger til å utføre oppgavene?
  • Hva skal til for at fullmakten kan tas i bruk.
 • Riktig informasjon til andre pårørende.
 • Trygghet for at all nødvendig dokumentasjon er ivaretatt.
 • Trygghet for at fullmakten fungerer i henhold til formålet.
  • Legeerklæring
  • Stadfestelse

Vi gjennomfører foredrag med informasjon om relevante områder for å etablere enn velfungerende fremtidsfullmakt.

Vi bistår privatpersoner med opprettelse av fremtidsfullmakt.