advokat Pal Hamre Ness
advokat Pal Hamre Ness

Fagansvarlig og påtroppende daglig leder advokat Pål Hamre Ness

Advokat Pål Hamre Ness jobber innenfor de fleste av firmaets rettsområder, med hovedvekt på arv, skifte, vergemål og fremtidsfullmakt.

Han er partner i Ness & Fludal Advokatfirma AS, og har fra tidligere betydelig erfaring som fagansvarlig for arv- og skiftesaker hos vergemålsavdelingen i Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Pål Hamre Ness har tidligere drevet advokatpraksis og har omfattende erfaring fra offentlig sektor.

Egen fremtid AS leverer rådgivning med fokus på privatøkonomiske og juridiske disposisjoner for det tilfelle at man ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser.

Utgangspunktet for vårt arbeid er fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten er en del av vergemålsloven av 2010.  Dette er et forholdsvis nytt område. I utgangspunktet enkelt. Det viser seg likevel å ha en kompleksitet som gjør at mange fremtidsfullmakter ikke har den gyldighet som var hensikten ved inngåelse.

Vår kompetanse omfatter:

 • Fremtidsfullmakt.
  • Hvorfor?
  • Et alternativ til vergemål.
  • Hvem kan eller bør lage fremtidsfullmakt?
  • Hva innebærer det at fremtidsfullmakt er en privat ordning?
  • Hva kan og skal fremtidsfullmakten inneholde. Hva ønsker fullmaktsgiveren å regulere for fremtidige situasjoner.
 • Hvem er aktørene som er involvert:
  • Fullmaktsgiver.
  • Fullmektig.
  • Pårørende.
  • Statens sivilrettsforvaltning.
  • NAV
  • Statsforvalteren.
  • Kartverket.
  • Banker.
  • Annen offentlig myndighet.
 • Formkravene.:
  • Krav til fullmektig.
  • Dokumentasjonskrav, herunder dokumentasjon av helsetilstand.
  • Opplysningsplikt.
  • Regnskapsplikt?
  • Krav til vitner og vitnehabilitet.
 • Strukturert prosess for:
  • innhenting av nødvendig informasjon,
  • utforming av fullmakt med tilhørende dokumentasjonskrav,
  • signering,
  • når og hvordan tas fullmakten i bruk,
  • oppbevaring,
  • evt tilbakekalling,
  • stadfestelse,
  • grenselandet mellom fremtidsfullmakt og testament/arv/skifte
 • Hva krever aktørene som skal utføre i henhold til fullmakten:
  • Bank
  • NAV
  • Kartverk
  • Offentlig myndighet

Hva får du som benytter oss til å lage fremtidsfullmakt?

 • Gjennomgang av alle relevante områder som fullmakten skal inneholde:
  • Økonomiske forhold.
  • Personlige forhold.
 • En god prosess i forhold til fullmektig(er):
  • Hva er oppgavene?
  • Har fullmektig forutsetninger til å utføre oppgavene?
  • Hva skal til for at fullmakten kan tas i bruk.
 • Riktig informasjon til andre pårørende.
 • Trygghet for at all nødvendig dokumentasjon er ivaretatt.
 • Trygghet for at fullmakten fungerer i henhold til formålet.
  • Legeerklæring
  • Stadfestelse

Vi gjennomfører foredrag med informasjon om relevante områder for å etablere enn velfungerende fremtidsfullmakt.

Vi bistår privatpersoner med opprettelse av fremtidsfullmakt.