Er standard mal på fremtidsfullmakt godt nok?

Det er viktig at fremtidsfullmakten er presist formulert med hensyn til hva fullmektigen faktisk skal kunne bruke den til. Fremtidsfullmakten gjelder nemlig bare for det som står i selve fullmakten. Hvis fullmakten ikke oppfyller formkrav, vil den ikke bli stadfestet, og da har formålet med fullmakten feilet. Ofte vil en verge bli oppnevnt der en fremtids ikke blir stadfestet.

Mange etater og banker forlanger at Fremtidsfullmakten skal være stadfestet.

Her kan du laste ned et eksempel fra Statens sivilrettsforvaltning