I forbindelse med opprettelse av fremtidsfullmakt oppstår det ofte tanker og spørsmål rundt arv og skifte. Det er mange som også ønsker å planlegge hva som skal skje med verdiene etter at de har falt fra. Vi anbefaler alle å vurdere om det er behov for opprettelse av testament samtidig som fremtidsfullmakt opprettes, eller om dine ønsker er ivaretatt etter reglene i arveloven.

Testament

  • Hvis ikke arvelater har skrevet et testament blir arven fordelt etter arvelovens bestemmelser.
  • Ofte kan det være gode grunner til å fravike arvelovens normalordning der det er mulig, for eksempel at en ønsker at sin samboer eller nye ektefelle skal få sitte i uskifte, eller at et barn skal få arve mer enn øvrige barn i forbindelse med at vedkommende skal overta familiebedriften, eller lignende.
  • Det er strenge formregler for utforming, og begrensinger for hva som kan bestemmes i et testament. Det er særdeles viktig at formkravene i arveloven er fulgt, og et testament som ikke gjør det kan bli kjent ugyldig. Det kan også være en fordel at det allerede i testamentet oppnevnes em testamentsfullbyrder, som sikrer at boet gjøres opp slik testators ønsker.

Arveoppgjør

  • Etter et dødsfall må arvingene foreta et valg og om hvordan boet skal behandles. Vi antar at ca. halvparten av alle dødsboer gjøres opp ved privat skifte.
  • Arvingene kan gjennomføre skiftet på egenhånd, eller ved hjelp av en fullmektig. Det er ikke bare de arverettslige spørsmål underveis i skiftet som må besvares, men det er også viktig for familiefreden at alle arvingene er trygge og at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved en senere anledning, om at alle arvinger mottar sin rettmessige arv.
  • Dersom arvingen ikke har kjennskap til reglene i forbindelse med dødsboskifte anbefales det å søke kompetent bistand.

Behov for hjelp

Kontakt gjerne advokat Pål Hamre Ness ved behov for bistand i for forbindelse med skifte, han har omfattende erfaring med bistand i arveoppgjør, herunder som testamentsfullbyrdere. I tillegg bistår han med generell rådgivning og kan bistå klienter med praktiske og juridiske utfordringer i forbindelse med arveoppgjør og avvikling av dødsbo.

Advokat Pål Hamre Ness
Ring på +47 900 83 780
e-post: pal@advokatnf.no

Advokat og daglig leder Pål Hamre Ness